top of page
BWA- raport 2015

ul. Długa 1, Jelenia Góra, tel. 75 7526669
bwa@jeleniagora.pl

www.galeria-bwa.karkonosze.com
Dyrektor: Janina Hobgarska
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00,

w soboty w godz. 10.00 - 16.00
Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jeleniej Góry.

 

BWA w Jeleniej Górze jest miejscem, gdzie żywo reaguje się na aktualne zjawiska

w sztukach wizualnych, preferując różnorodność programową. Znajduje to odbicie

w comiesięcznych wystawach, na których prezentowana jest twórczość wybitnych postaci reprezentujących ważne nurty artystyczne, a także tych, którzy stanowią o sile

i specyfice regionu oraz w działaniach edukacyjnych, okołowystawowych.

W 2015 roku udało nam się zorganizować szereg znaczących wystaw, akcji artystycznych

i działań edukacyjnych.

Zapraszamy do przejrzenia działalności BWA w 2015 roku.

Tadeusz Gałda

W styczniu 2015 r. odbyła się duża wystawa malarstwa Tadeusza Gałdy, obejmująca około 25 lat twórczości malarza, znalazły się w niej prace głównie ze zbiorów jeleniogórskiego kolekcjonera Michała Głowni. Sztuka Tadeusza Gałdy to ciągłe poszukiwania piękna, które manifestuje się w harmonii. Wychodząc od malarstwa pejzażowego, rodzajowego i aktu tworzy on obrazy pozostające w kręgu abstrakcji geometrycznej z echami malarstwa ekspresjonistycznego i kubistycznego. Kontynuując tradycje kolorystów (Jana Cybisa, Piotra Potworowskiego, Artura Nachta-Samborskiego) artysta operuje subtelną, wyważoną gamą barwną. W jego twórczości uwagę zwracają: urozmaicona faktura, miejsca styku form i zdecydowany kontur.

 

Tadeusz Gałda jest absolwentem Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach oraz PWSSP we Wrocławiu, studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, dyplom uzyskał w pracowni profesora Konrada Jarodzkiego w 1987 r. Na początku swojej kariery związany był z Teatrem Animacji w Jeleniej Górze. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

 

Słońce, olej, płótno, 2005, 100 x 80 cm

Daniel Antosik, „Muzyczna konstelacja”

(styczeń - luty)

Na wystawie zaprezentowaliśmy wielkoformatowe czarno – białe zdjęcia portretowe gwiazd polskiej sceny muzycznej, wybitnych instrumentalistów i dyrygentów, m.in.: Kaji Danczowskiej, Magdaleny Bojanowicz, Andrzeja Orkisza, Tadeusza Strugały, Tadeusza Gadziny, Tomasza Bugaja i wielu innych świetnych muzyków, którzy na przestrzeni dziesięciu lat koncertowali na Ogólnopolskim Festiwalu „Gwiazdy Promują” organizowanym przez Filharmonię Dolnośląską. Wystawa była również próbą przedstawienia jak muzyka

i sztuki wizualne dopełniają się wzajemnie i są dla siebie inspiracją.

 

Daniel Antosik - fotografujący dziennikarz. Publikował w wielu tytułach prasowych. Od ponad dwudziestu lat zawodowo związany z regionalnym tygodnikiem „Nowiny Jeleniogórskie“. Zajmuje się głównie fotograficznym reportażem. Twórca Galerii Za Miedzą, założone

w zrujnowanych wnętrzach dawnego kościoła ewangelickiego w Lubomierzu. Animator kultury. Juror konkursów fotograficznych i filmowych. Autor i współautor licznych wystaw fotograficznych oraz kilku zrealizowanych pomysłów scenograficznych i akcji twórczych.

W dorobku ma kilkadziesiąt prezentacji autorskich. Najważniejsze z nich to „Kilka krótkich opowieści” (1996-1997), „10 x Lubomierz” (2006), „Mój portret” (2007-2011), „Kilka chwil codzienności” (2009-2010).

 

Małgorzata Wasiucionek, fotografia

Waldemar Grzelak, „Obrazy morza”

(marzec-kwiecień)

Wystawa pokazała fascynację autora morzem, jego zmiennością

i surowym żywiołem oraz światłem i barwą. W fotografiach Grzelaka chodzi o stylizację, uwydatnienie i wydobycie nastroju, o pokazanie „prawdy o sobie samym” i „wrażenia”, które wynika z pamięci

o fotografowanym miejscu. Waldemar Grzelak w swojej twórczości nawiązuje do symbolizmu, romantyzmu i piktorializmu. Podsuwa oglądającemu myśli dotyczące przemijania, zmienności i upływu czasu.

 

Waldemar Grzelak – nauczyciel, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia „Nowy Młyn” – Kolonii Artystycznej

w Szklarskiej Porębie. Fotografią zajmuje się od 1967 r. Początkowo związany z Jeleniogórskim Towarzystwem Fotograficznym. Przez 20 lat prowadził własną pracownię fotograficzną zajmując się zawodowo fotografią studyjną, reklamową i wydawnictwami reklamowymi. Wystawiał w kraju i za granicą, jest laureatem wielu nagród. Jego prace zakupiono między innymi do wydawnictwa „Polska Fotografia  Amatorska w latach 1944-1984”.

 

Opowieść w skali minor, fotografia

Karol Nienartowicz, „Obrazy gór

(marzec – kwiecień)

Wystawa przybliżyła twórczość młodego fotografa pochodzącego

z Jeleniej Góry. Zaprezentowaliśmy krajobrazy górskie z Sudetów, Alp, Karpat, Gór Dynarskich i szkockich Trotternish. Karol Nienartowicz stara się odnaleźć w fotografowanym pejzażu nietypową perspektywę opartą na poszukiwaniu oryginalnego punktu widzenia. Jego fotografie są „wychodzone”, na przekór złej pogodzie i trudnym warunkom. Nienartowicz ukazuje przede wszystkim monumentalne piękno gór. Jego kolorowe fotografie poddane są minimalnej cyfrowej obróbce. Pracuje trochę jak impresjoniści, niejednokrotnie wraca w to samo miejsce, by trafić na właściwe światło.

 

Karol Nienartowicz (ur. 1985) malarz, fotograf, licencjonowany przewodnik sudecki. Absolwent jeleniogórskiego Liceum Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2010 r.). Fotografuje góry w Europie od 2003 roku. Laureat Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Fundację Nasze Karpaty i National Geographic

w roku 2014. Publikował m.in. na Onet.pl, w Magazynie Turystyki Górskiej

i Dolnośląskim Magazynie Fotograficznym.

 

Mornings Fire of Matterhorn, Alpy, fotografia

Marek Ostoja – Ostaszewski

(kwiecień – maj) malarstwo

Na wystawie zaprezentowaliśmy ponad 40-letni dorobek artystyczny Marka Ostoji-Ostaszewskiego w czterech cyklach: Eschaton i Lux Aeterna z lat 80. i 90. XX wieku oraz „Om” i „Atman” z przełomu wieków i pierwszej dekady XXI wieku. Są to parce z obszaru surrealizmu i abstrakcji. We wczesnych pracach właściwości abstrakcyjne zdominowane zostają przez formy symboliczne. Przedmioty realne tracą swoją konkretność i funkcjonalność na rzecz symboli i znaków należących do przestrzeni kultury, religii, mistyki zwłaszcza Dalekiego Wschodu. W kolejnych latach język artystyczny Marka Ostoji-Ostaszewskiego przynależy już całkowicie do obszaru abstrakcji, na przemian lirycznej i geometrycznej, aż po eksperymenty zaczerpnięte z dziedziny sztuki optycznej (zestawienia barw komplementarnych i kontrasty symultaniczne, świetlistość barw). Głównym środkiem wyrazu jest kolor: mocny, jaskrawy, natężony, czysty. Wśród owalnych form obwiedzionych barwnymi aurami (przypominającymi o mistycznym charakterze wypowiedzi) pojawiają się prostokątne kształty i znaki linearne, które podkreślają dynamikę i nadają całości swobodny wydźwięk z pogranicza zabawy i „dziecięcej nie-powagi”.

 

Marek Ostoja-Ostaszewski, ur. w 1944 r. we Lwowie, studiował w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pracowni prof. Alfonsa Mazurkiewicza. W 1974 roku uzyskał dyplom z grafiki wydawniczej u doc. Macieja Urbańca i grafiki artystycznej u doc. Haliny Pawlikowskiej. Zajmuje się malarstwem. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

Z cyklu ESCHATON, 1984 r., 48 x 33 cm

“Made in photo 6”

(maj - czerwiec), kurator wystawy - Piotr Komorowski

 

Była to szósta odsłona cyklicznej wystawy prezentującej prace wybranych absolwentów i studentów Pracowni Fotomediów Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Autorami wystawy byli: Martyna Bednarek, Justyna Filutowska, Ariel Hajbos, Ewa Martyniszyn, Paweł Modzelewski, Adriana Myśliwiec, Krzysztof Paliński, Linda Parys, Krzysztof Pietrek, Mikołaj Pływacz, Adela Surowiecka, Agata Szuba, Bogusława Trela, Rafał Warzecha, Paulina Wierzgacz.

Postawa twórcza reprezentowana przez autorów osadzona jest w większości w nurcie inscenizacyjnym fotografii, wzbogacona niekiedy o działania multimedialne. W swoich pracach artyści podejmują aspekty komentujące i analizujące otaczającą rzeczywistość jak

i elementy osobistej autoanalizy.

Obecnie pracownie Fotomediów prowadzą profesorowie: Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Piotr Komorowski oraz asystenci: Ewa Martyniszyn, Agata Szuba, Rafał Warzecha.

W ramach wystawy zorganizowany został warsztat dotyczący kolorowania portretów fotograficznych, który poprowadziła Ewa Martyniszyn oraz otwarty przegląd fotograficznych portfolio prowadzony przez Piotra Komorowskiego

 

Wystawa zrealizowana została dzięki wsparciu finansowemu Miasta Jelenia Góra we współpracy z Katedrą Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

Linda Parys, Viva la Playa, fotografia, lightbox

"Papierowy Teatr"

- Tomasz Bogusławski

- Dydo Poster Collection

(lipiec)

Wystawa „Papierowy teatr” poświęcona była fenomenowi polskiej szkoły plakatu – zjawisku o takim znaczeniu i randze artystycznej, że doczekało się określenia za pomocą osobnego terminu. Pokazaliśmy najwybitniejsze realizacje z zakresu polskiego plakatu teatralnego. Na pierwszą część pokazu złożyły się prace z kolekcji krakowskiego znawcy i miłośnika tej dziedziny sztuki, Krzysztofa Dydo, autorstwa twórców lub kontynuatorów tradycji polskiej szkoły plakatu,

a w części drugiej zaprezentowaliśmy twórczość wybitnego grafika, Tomasza Bogusławskiego z Gdańska.

W pierwszej części wystawy przedstawiliśmy sylwetki sztandarowych postaci światowej grafiki jak: Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowiejski, Rosław Szaybo, Maciej Urbaniec, Mieczysław Górowski, Jan Sawka, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Lech Majewski, Andrzej Pągowski, Leszek Żebrowski, Wiktor Sadowski, Roman Kalarus, Stasys Eidrigevicius, Sławomir Kosmynka, Sebastian Kubica, Michał Książek, Justyna Czerniakowska, Tadeusz Trepkowski, Tadeusz Gronowski, Józef Mroszczak, Eryk Lipiński, Tadeusz Grabowski, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski, Wiesław Grzegorczyk, Andrzej Krajewski i inni. Słowem: historia polskiego plakatu powojennego, wybitne osobowości

i intelekty, wielość postaw artystycznych, zróżnicowane techniki graficzne. Wystawa zobrazowała złoty okres plakatu teatralnego, jego historyczne i kulturowe uwarunkowania, znaczenie plakatu dla polskiej sztuki i bogactwo ówczesnego życia teatralnego. Podkreśliła też misję edukacyjną plakatu podnoszącą kulturę wizualną społeczeństwa.

Tomasz Bogusławski zaprezentował wybór swych najważniejszych realizacji, w tym cykl plakatów pod szyldem nieistniejącego w sensie instytucjonalnym Teatru Rekwizytornia. Bogusławski z pasją wyszukuje rozmaite curiosa lub pospolite przedmioty codziennego użytku, modyfikuje je lub łączy w kompozycję, tworząc tym samym znaki, kalambury, rebusy, błyskotliwe i trafne odniesienia do poszczególnych dzieł światowego dramatu. Sceną Teatru Rekwizytornia jest więc arkusz papieru formatu B-1, na którym Bogusławski realizuje swoje prowokujące, metaforyczne wizje.

 

 

Tomasz Bogusławski, Papierowy teatr, 2015

Tomasz Bogusławski, Rigoletto, 2004

 

Daniel Mróz, Król Edyp, 1970, Dydo Poster Collection

Stasys Eidrigevicius, Pinokio, 2007, Dydo Poster Collection

Krzysztof Gawronkiewicz „Krzesło w piekle”

kurator – Piotr Machłajewski

(sierpień)

Krzysztof Gawronkiewicz jest rysownikiem komiksów oraz ilustratorem. To mistrz w opowiadaniu obrazem. W pracy nad komiksem stosuje techniki z zakresu rysunku, malarstwa oraz grafiki. Na wystawie „Krzesło w piekle” zebraliśmy cały dorobek artystyczny Gawronkiewicza, najważniejsze komiksy, ilustracje oraz rysunki koncepcyjne. Pokazaliśmy m.in. komiksy krótkometrażowe, „Burzę” do scenariusza Macieja Parowskiego (w całości!), „Achtung Zelig!” (do scenariusza Krystiana Rosenberga), „Mikropolis” (do scenariusza Dennisa Wojdy)  oraz ilustracje publikowane w „Fantastyce”, „Nowej Fantastyce” i „Gazecie Wyborczej”.

Wystawa została wyprodukowana przez BWA w Jeleniej Górze, przeniesiona do Galerii Bielskiej BWA, MBWA w Lesznie, Galerii Sztuki w Legnicy oraz BWA w Zielonej Górze.
Patroni medialni: Czas Fantastyki, Format, Nowa Fantastyka, Odra, Zeszyty Komiksowe, Ziniol, Zwierciadło.


Krzysztof Gawronkiewicz (ur. 1969 r.) jest absolwentem warszawskiego Liceum Plastycznego, studiował w warszawskiej ASP. Dwukrotnie zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, jest też laureatem Grand Prix Arte-Glenat za „Essenz” (wraz z Grzegorzem Januszem) oraz Prix Millepages BD za „Achtung Zelig!” (wraz z Krystianem Rosenbergiem). W roku 2006 otrzymał nominację w kategorii „debiut roku” za „Essence” na najważniejszym europejskim festiwalu komiksu – BD Festival Angoulême .

 

Mikropolis, projekt okładki

Agata Bogacka

„Obraz psuje się od głowy”

(wrzesień - październik)

 

Na wystawie zaprezentowane zostały najnowsze, niepokazywane wcześniej prace artystki. W miejsce prac o wyrazistym charakterze i syntetycznej, plakatowej stylistyce, czytelnej anegdocie, dosłowności - pojawia się analiza podświadomości i wypowiedzi z pogranicza malarstwa kontemplacyjnego. Zanika charakterystyczny kontur, obraz świata staje się przez to bardziej płynny, trudny do zdefiniowania, czasami wręcz abstrakcyjny.

 

W Jeleniej Górze przedstawiliśmy obrazy będące „malarskimi palimpsestami” i dopełniające je fotografie. Fotografie przedstawiły to, co zwykle jest skrzętnie ukrywane – kolejne etapy przemalowywania obrazów. Była to wystawa o nieustannym dokonywaniu wyborów i poddawaniu ocenie tego co widzimy. Obraz jest częścią procesu.


 

Agata Bogacka (ur. 1976 r.) zajmuje się głównie malarstwem, ale również rysunkiem i fotografią, tworzy obiekty i instalacje. Ukończyła wydział grafiki na warszawskiej ASP w 2001 r. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz państwowych instytucji, takich jak CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i innych, brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych w Polsce i zagranicą. Jej obrazkowe felietony publikowane były na łamach „City magazine” i „Wysokich Obcasów”. Artystka mieszka i pracuje w Warszawie.


Historie niedokończone 2, 2007 (wersja pierwotna) - Strukturalna Kompozycja, 2012 (wersja ostateczna), akryl na płótnie, 135 x 160 cm

Zbigniew Rogalski

Morze, 2012, obiekt, lightbox, ed. 3+1 AP, własność: Galeria Raster

Pejzaż z dna oka, 2015, olej na płótnie, własność: Galeria Raster

„Milczenie dźwięków”

Kuratorka wystawy: Agnieszka Chodysz-Foryś
(październik - listopad)

 

W wystawie udział wzięli: Filip Berendt, Piotr Blajerski, Piotr Bosacki, Dariusz Fodczuk, Daniel Koniusz, Barbara Kubska, Igor Omulecki, Zbigniew Rogalski, Mateusz Sadowski, Konrad Smoleński, Rafał Wilk, M. H. Zdanowicz.

„Milczenie dźwięków” to wystawa będąca próbą zmierzenia się z paradoksem pojęcia „cisza”. Prace artystów nasuwały pytania, o to, czy istnieje cisza, czy jesteśmy w stanie ją opisać, jakie są jej granice, czy jest utopią? Nie możemy jej usłyszeć, dotknąć ani zweryfikować, ponieważ jej nie ma. Cisza jest próbą zbliżenia się do czystej, pustej przestrzeni dźwiękowej lub emocjonalnej, zapowiedzią dźwięku i nieokreślonego zagrożenia, metodą komunikacji, pełnowartościową częścią zdania, doświadczeniem ciszy przestrzeni osobistej, samotności, wyobcowania, przymusem milczenia

i w konsekwencji zgodą na lęk i zło. Nakaz milczenia i odebranie prawa głosu to narzędzia, które służą przemocy symbolicznej i strategii wykluczenia. Z drugiej zaś strony milczenie jest ideałem komunikacji międzyludzkiej, szczerości, autentycznej relacji z innymi.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace odnoszące się do rozmaitych aspektów tego zagadnienia. Prace wprowadzające w stan specyficznej „hibernacji”, zawierające wątki melancholii i przemijania, zatopienia w przeszłości, prace związane z pojęciem pustki, niepokoju, stany przejścia dające impuls do przemiany.

 

Organizatorem głównym wystawy był: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Współorganizatorami wystawy byli: Galeria BWA w Jeleniej Górze, Galeria Sztuki

w Legnicy, Muzeum Współczesne Wrocław. W jeleniogórskim BWA odbyła się pierwsza odsłona wystawy.

Wystawa została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Jelenia Góra

Aleksandra Ska „Dom muz”

(listopad – grudzień)

 

Sztuka Aleksandry SKA odwołuje się do obszarów cielesności

i podświadomości. Prace artystki charakteryzuje wysmakowana elegancja, przepych i zmysłowość. Ska wprowadza do swych instalacji to, co niepokojące, budzące lęk, co pochodzi z obszaru podświadomości, marzeń oraz snów.

W jeleniogórskim BWA Aleksandra Ska zaprezentowała prace z lat 2011 – 2014, były to: video, m.in. „Holy Cow” (2013) „Ska Nienawidzę Cię” (2011), „Bezproduktywna” (2011) oraz instalacja „Obiekt w posiadaniu” (2012) będąca powtórzeniem modelu „Niekończącej się kolumny” Constantina Brâncuşiego z 1920 roku.

Zestawione na nowo prace stworzyły spójną historię skoncentrowaną wokół tematów opresji i dotyku, gdzie psychodeliczny przekaz mieszał się

z wysmakowanymi estetycznie obrazami.

 

Aleksandra Ska - autorka instalacji, obiektów oraz filmów wideo. Pracuje

w Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby i Działań Przestrzennych. Mieszka w Poznaniu.

Prace Ska były prezentowane na wystawach między innymi: „Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym” w National Art Museum of China

w Pekinie (2015), „Kanibalizm o zawłaszczeniach w sztuce” w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie (2015), „Korespondencje. Sztuka Nowoczesna

i Uniwersalizm” w Muzeum Sztuki Ms2 w Łodzi (2013). Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku była rezydentką Triangle Art Association, w Nowym Jorku, USA.

 

Bezproduktywna, dvd, 2011

Urszula Broll

malarstwo

(grudzień 2015 – marzec 2016)

 

Pokazujemy najnowsze prace artystki, metaforyczne pejzaże, widoki ulotne utrzymane w subtelnej kolorystyce oraz starsze realizacje: od kubistycznych, swobodnie kształtowanych, mistycznych kompozycji, mandali, po akwarele geometryczne i rysunki tuszem. Wystawa Urszuli Broll, od lat 80. związanej

z Jelenią Górą, jest okazją do spotkania z artystką, która znacząco wpłynęła na kształt sztuki polskiej.

Wystawie towarzyszy film Aleki Polis (artystki, performerki i feministki): “Urszula Broll, Przesieka, 29.08.2014”. Film powstał w ramach projektu Stowarzyszenia "W stronę dziewcząt": "Jej portret. Śląskie artystki dawniej i dziś w oczach współczesnych dziewczyn".

Wystawę zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra oraz 

Jelenia Plast Sp. z o.o.

 

Urszula Broll (ur. w 1930 r.) - absolwentka katowickiej uczelni artystycznej (wówczas filii PWSSP we Wrocławiu, od 1952 r. Wydział Grafiki ASP

w Krakowie). W latach 50. uczestniczyła w spotkaniach i wystawach awangardowej grupy artystycznej – St-53. Od lat 60. zafascynowana filozofią C.G. Junga oraz buddyzmem. Stworzyła wiele prac, głównie akwarel, przywodzących na myśl estetykę i symbolikę buddyjską („Mandale”). Od 1967r. współtworzyła Grupę Oneiron, uczestnicząc np. w powstawaniu tzw. Czarnych Kart, a także w pracach translatorskich i wydawniczych. W 1974r.

z Andrzejem Urbanowiczem współtworzyła w Katowicach pierwszą wspólnotę buddyjską. W 1983 r. przeniosła się do Przesieki koło Jeleniej Góry.

 

J, 1967, akwarela, tempera, papier

Znaki w przestrzeni

We wrześniu, wraz z Agencją Koncertowo-Wydawniczą “Solo”, zrealizowaliśmy projekt artystyczny „Znaki w przestrzeni”, który odwoływał się do zjawiska kulturowego, jakim jest współczesne miasto – miejsce będące stałym źródłem inspiracji artystów, miejsce

w którym tworzy się sztukę. Projekt wpisał się w obchody święta miasta „Wrzesień Jeleniogórski”.
Przygotowaliśmy szereg działań zachęcających do refleksji i odświeżających społeczny kontekst sztuki.

Jeleniogórzanie i goście uczestniczyli w dwóch wydarzeniach z pogranicza teatru ulicznego i performansu, były to: spektakl uliczny poznańskiego Teatru Biuro Podróży pt. "Makbet. Kim jest ten człowiek we krwi" oraz projekt artystyczny portugalskiej trupy Projectos de Intervenção Artística pt. „Passage”. Zrealizowane zostały cztery murale.
Kotlina Jeleniogórska pełna jest „artystycznych znaków”, zabytkowej architektury i rzeźb. Przez wiele lat artyści zakładali tutaj kolonie. Podczas warsztatów skonstruowaliśmy pierwszą część mapy tych „znaków” - poświęconą herbowi miasta.

 

 

 

Organizator projektu: BWA Jelenia Góra. Partner: Agencja Koncertowo-Wydawnicza “Solo”
Projekt „Znaki w przestrzeni” dofinansowano ze środków Miasta Jelenia Góra, Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. 
Współpraca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, KEIM FARBY MINERALNE Sp z o.o., Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Optyk-okular. Salon optyczny i gabinet okulistyczny, „PROFESJA” Zarządzanie Nieruchomościami.

PASSAGE

 

„Passage” - projekt artystyczny portugalskiej trupy Projectos de Intervenção Artística. Wydarzenie miało miejsce 9. września 2015 roku w założeniu parkowym przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

W spektaklu przedstawiona została historia czworga pogodnych staruszków, ich nostalgiczna podróż przez domykające się życie. Było to widowisko

o niepowtarzalnej atmosferze, w którym szczególną rolę odegrała scenografia. Nastrój tworzyły przedmioty rozwieszone między drzewami, na gałęziach, owinięte białą materią konary oraz muzyka. Całość przywołała wspomnienia

i jednocześnie stworzyła fantastyczne, niepowtarzalne uniwersum. Była to zapowiedź czegoś lepszego, tajemniczego. Miejsce, w którym odbyło się przedstawienie – park otoczony barkowymi kaplicami grobowymi, nadało tej poetyckiej wypowiedzi kolejne znaczenia, czyniąc z zastanej przestrzeni „przedsionek raju”.

MAKBET

"Makbet. Kim jest ten człowiek we krwi" - spektakl poznańskiego Teatru Biuro Podróży.

Spektakl odbył się 8. września 2015 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

Była to spektakularna opowieść o władzy i zbrodni, o kondycji człowieka

w sytuacji zetknięcia z tragedią wojny, na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira, w reżyserii Pawła Szkotaka. Spektakl pokazał świat chaosu,

w którym porządek natury, zastępuje logika śmierci. Zaprezentowano świat,

w którym życie ludzkie ma coraz mniejszą wartość, a zbrodnia staje się czynnością powszednią. Dramaturgię podkreśliła wyrazista, oszczędna scenografia i grzmiąca muzyka. Spektakl okazał się być szczególnie aktualny w dzisiejszych niespokojnych czasach. Autentyczności wypowiedzi dodała aura – artyści grali w strugach ulewnego deszczu, co nadało całości nadprzyrodzonego wymiaru.

MURALE

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz OTECKI

Wojciech Kołacz „Otecki”, artysta związany

z wrocławską ASP. Grafik, ilustrator, streetartowiec

i muralista. Tworzy „intuicyjne obrazy figuratywne” nawiązujące do tzw. „wiedzy ludu”, a więc podań, legend, pieśni i przysłów. W Jeleniej Górze artysta zrealizował mural zainspirowany estetyką zdobień ludowych pokrywających meble pozostające

w zbiorach Muzeum Karkonoskiego. Inspiracją dla artysty był wędrowiec - flaner, który pojawia się

w historii kotliny w wielu miejscach. Przybywa on

w poszukiwaniu przygód lub by kontemplować przyrodę. Często osiedla się przyciągnięty magią regionu.

 

Miejsce realizacji: ul. Sudecka 14,

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka

Tomasz Płonka, (ur. 1979r.) rysownik, ilustrator, grafik, projektant graficzny, twórca murali. Absolwent PLSP w Jeleniej Górze oraz ASP we Wrocławiu (grafika). Tworzy prace inspirowane komiksem i kreskówkami, fascynuje się pop-kulturą, którą przetwarza, wykorzystując elementy organiczne, roślinne. Artysta przygotował projekt nawiązujący do kopalnianej historii Miedzianki, miasta położonego nieopodal Jeleniej Góry. Na muralu artysta przedstawił plątaninę korytarzy i wind z górującym ponad nimi, skazanym na zagładę, miastem.

 

Miejsce realizacji: ul. Karłowicza 23

 

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stanisław STACH Szumski

Stach Szumski, (ur. 1992r.) studiuje w warszawskiej ASP - wydział Sztuki Mediów. Zajmuje się sztuką ulicy, malarstwem, projektowaniem graficznym i net artem. Związany

z warszawską galerią V9. Tworzy emocjonalne, narracyjne malarstwo, niekiedy inspirowane pop-kulturą. W Jeleniej Górze powstał mural zainspirowany prehistorycznymi rysunkami

i malowidłami naskalnymi z wplecionymi motywami zaczerpniętymi z legendy o powstaniu Jeleniej Góry (motyw jelenia, scena polowania)

 

Miejsce realizacji: ul. Konopnickiej 27

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona, Godna sztuka

Tomasz Wrona - grafik komputerowy, plastyk związany z Jelenią Górą. Zaproponował on przedstawienie torsu jelenia z majestatycznym porożem. W mural wpleciony został napis „Godna sztuka” - słowa te miały paść po upolowaniu jelenia przez księcia Bolesława Krzywoustego, co, wg legendy, dało początek osadzie Jelenia Góra.

 

Miejsce realizacji: ul. Noskowskiego 6

WARSZTATY / KONCERT

WARSZTAT ARTYSTYCZNY

Podczas warsztatów z topo- i typografii miejskiej studenci kierunków artystycznych pracowali nad mapą regionu. Wyszukiwali oni i analizowali znaki świadczące

o historii i różnorodności kulturowej Jeleniej Góry i okolic. Była to próba przepracowania funkcjonujących w mieście wizualnych świadectw plastycznego zapisu

i przybliżenia ich dzisiejszej stylistyce.

Działania wymagały przeprowadzenia badań topo- i typograficznych oraz zapoznania się z istniejącymi przykładami wizualnej mapy miasta i regionu.

W trakcie warsztatu powstała pierwsza strona księgi – dotycząca herbu miasta i wizerunku jelenia. Mamy nadzieję, iż uda się rozwinąć formułę i stworzyć kolejne strony dotyczące znaków funkcjonujących w mieście.

Warsztat poprowadziła Kalina Zatorska – współtwórczyni wrocławskiego projektu „TypoAktywni” oraz Fundację 102 działającą na rzecz poprawy estetyki i jakości przestrzeni miejskiej.

 

Projekt „Znaki w przestrzeni” zakończył koncert MARIUSZA LUBOMSKIEGO z zespołem (Partner: TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze). Mariusz Lubomski wykorzystuje w swojej twórczości rytmy karaibskie i bossa nowy, klasycznego bluesa z elementami funky, a nawet pieśni cygańskich oraz garażowego undergroundu. Artysta odważnie sięga do ostrych rockowych brzmień, poszukuje klimatu we francuskich kabaretach i nowojorskich klubach jazzowych. Dzięki temu tworzy oryginalne piosenki o wyjątkowo charakterystycznym brzmieniu.

 

 

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski z zespołem, BWA

Mariusz Lubomski, BWA

Mariusz Lubomski, BWA

Mariusz Lubomski, BWA

Mariusz Lubomski, BWA

EDUKACJA

MIASTO NAM ODPOWIADA

Założeniem projektu było stworzenie szerszej publiczności – od dzieci po dorosłych – okazji do zetknięcia się z nowymi formami i terytoriami twórczości w dziedzinach takich, jak np. sztuka nowych mediów, wideoklip, reklama społeczna, rzeźba społeczna. Podjęte też zostały zagadnienia z pogranicza sztuki i ekologii, po to, by prócz wrażliwości estetycznej, kształtować równolegle wrażliwość społeczną uczestników. Dużą wagę ma walor edukacyjny zrealizowanego programu: język sztuki jak każdy inny system znaków wymaga poznania, po to, by móc się nim sprawnie posługiwać, także w celu perswazji lub mediacji. Wzrostowi kompetencji językowej uczestników zajęć (poznanie nowych terminów itp) towarzyszył wzrost sprawności manualnej nabyty podczas działań plastycznych oraz rozwój kreatywnego, śmiałego myślenia, wiara, że sztuka może zmieniać świat.

Projekt „Miasto nam odpowiada” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Jelenia Góra.

 

W ramach projektu odbyły się kilkudniowe warsztaty:

DWA KOŁA I MOC WYOBRAŹNI (prowadzenie: Magda Kościańska i Piotr Węcławski; warsztaty artystyczno-rowerowe)
MIASTO DLA ODMIANY (prowadzenie: Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan - 3D, czyli Dizajn dla Dzieci; fotospacer, szyldy)

WARSZTATY TEATRALNE (prowadzenie: Łukasz Duda)
WARSZTATY TWORZENIA WIDEOKLIPU (prowadzenie: Yach Paszkiewicz)

 

 

 

Odbyły się także:

wykłady historyków sztuki, znawców tematu i spotkania z artystami:

 

Hubert Bilewicz

„Stocznia Gdańska jako poligon sztuki”.

„Artystyczna interwencja w przestrzeni miejskiej”
„Miejska partyzantka artystyczna – bilboard banditry, culture jamming i subvertising”

 

Ryszard W. Kluszczyński

„Czym jest sztuka nowych mediów”
„Sztuka nowych mediów w przestrzeni publicznej”

 

Wieczór polskiego wideoklipu – spotkanie z Yachem Paszkiewiczem

Projekcja najlepszych i najgorszych wideoklipów ostatnich lat

z komentarzem reżysera i dyrektora artystycznego Yach Film Festival 2015.

 

Odswajanie – spotkanie z Joanną Rajkowską
Artystka opowiedziała m.in. o swoich zrealizowanych

i niezrealizowanych projektach

Podczas projektu powstał także

BILBORD JOANNY RAJKOWSKIEJ, który wyeksponowany był przez dwa letnie miesiące na nośniku umieszczonym  przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Grunwaldzkiej (między sklepami CASTORAMA

i TESCO). Umiejscowienie to miało zasadnicze znaczenie dla oddziaływania pracy, gdyż bilbord jest w swej intencji antykonsumpcjonistyczny i proekologiczny. Jego forma: czarno-biała kolorystyka również silnie oddziaływała pośród kakofonii kolorów i napisów wszystkich możliwych typów reklam występujących w pobliżu.
 

LEKCJE GALERYJNE / WARSZTATY

- lekcje galeryjne - spotkania poświęcone zagadnieniom sztuki współczesnej inspirowane problematyką aktualnej wystawy, przygotowywane dla grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i średnich. Lekcje przybliżają uczniom działalność BWA, lokalne środowisko artystyczne, a także sylwetki znakomitych polskich twórców. Prowadzenie: Iwona Makówka.
Odbyły się spotkania, Odbyły się spotkania, m.in.: Piękno zapomniana kategoria; Światłem po oczach, czyli

o sztuce fotografii; Sztuczki sztuki, (Nie)wierne obrazy rzeczywistości; Artysta – dzieło – widz.


- warsztaty artystyczne - podczas licznych spotkań wokół wystaw dzieci mają możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat działalności galerii, różnych zagadnień sztuki, a także rozwinąć zdolności manualne.  Prowadzenie Natalia Stolp.
Odbyły się warsztaty: Muzykalia, Wiośnisko, Kompozycje, Świat pełen barw, Eko-warsztat, Eko-warsztat ŻÓŁWIKI, Słoiczki, Supełek z pętelką, Bliżej ziemi, Komiks, Wachlarz emocjonalny, Jesienne domy, Fabryka śniegu.

Natalia Stolp zainicjowała również cykl zajęć plastycznych

z językiem angielskim i akcję: BWA czyta dzieciom.


Ponadto w ostatnim roku galeria rozwinęła i zacieśniła swoją współpracę z przedszkolami, oraz placówkami wychowawczo-edukacyjnymi (m. in. z: Akademią Happy Kids, Niepublicznym Przedszkolem "Piątka", Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Słoneczko”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym

w Jeleniej Górze). Dzięki otwartej wymianie informacji

z nauczycielami mogliśmy wzbogacić ofertę warsztatową

o propozycje wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom szkół i przedszkoli. Owocami tej współpracy były spotkania prowadzone przez pracowników galerii – Iwonę Makówkę oraz Natalię Stolp: Mobile, Mokre na mokrym, Mobile, Kim jestem?, Eko ze sztuką, Kije deszczowe – warsztat meteorologiczny oraz przez zaproszonych artystów: w ramach „ZOOM – zbliżenia” działania prowadzone przez Marcina Mierzickiego i Janusza Czyżewicza;  kolorowanie portretów fotograficznych - działnia prowadzone przez Ewę Martyniszyn.


 

DZIAŁANIA OKOŁOWYSTAWOWE

BWA w Jeleniej Górze oferuje wiele możlowiści  "spotkań ze sztuką" dla szerokiego grona odbirców, organizując np.:


- cykliczne wykłady: „Spotkania ze sztuką”, prowadzone przez Janinę Hobgarską oraz spotkania „Laboratorium samorozwoju” z Aliną Obidniak skierowane do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

- Otwarty przegląd fotograficznych portfolio - spotkanie umożliwiło miłośnikom fotografii przedstawienie swych prac i specjalistyczne konsultacje

profesora Piotra Komorowskiego z Katedry Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

- „Barokowa Jelenia Góra” - Wycieczka historyczna dla dzieci i rodziców w ramach cyklu „Opowieści

o sztuce”. Prowadzenie Natalia Stolp.


- Spotkania z cyklu „Rozmowa o...”:
„Fotografia i muzyka” (Elżbieta Łubowicz, Zuzanna Dziedzic, Luiza Laskowska, Daniel Antosik, Małgorzata Wasiucionek), „Piękno to nie sztuka” (Andrzej Saj, Wojciech Wojciechowski, Jacek Jaśko)- Konwersatorium Karkonoskie - cykl paneli dyskusyjnych (wcześniej pn. „Obserwatorium Karkonoskie”) o problemach Kotliny Jeleniogórskiej, jej przeszłości, przyszłości oraz sprawach najbardziej aktualnych.

W ramach cyklu odbyły się spotkania: "Nowe idee dla ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego" - Piotr Napierała i dr Andrzej Raj; "Zrównoważony rozwój a jakość życia" - Bogumiła Turzańska-Chrobak, dr Bartosz Bartniczak, prof. Jacek Potocki, Tadeusz Borys; "Dolny Śląsk – nasze tradycje, historia i lekcje na dziś" - dr Arkadiusz Babczuk, Henryk Dumin, Wojciech Kapałczyński; "Tożsamość kulturowa regionu" - Daniel Antosik, dr Józef Zaprucki; "Ruchy miejskie, partycypacja społeczna a budowanie społeczeństwa obywatelskiego" - Lech Mergler i Eugeniusz Sosnowicz; "Kreatywna i innowacyjna Jelenia Góra" - Piotr Iwaniec i dr Maciej Pawłowski; "Lokalne inicjatywy społeczno – kulturalne" - Stanisław Dziedzic, Andrzej Marchowski i Marcin Sobaszek; "Kotlina Jeleniogórska – migracje ludzi oraz idei" - Jacek Jaśko, Maciej Muskat i Szymon Surmacz.


Spotkania wstępem poprzedzał i prowadził Janusz Korzeń.
Projekt realizowany ze środków finansowych Ośrodka Kultury

i Sztuki we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, pod patronatem miesięcznika ODRA oraz czasopisma Karkonosze.
www.konwersatoriumkarkonoskie.blogspot.com

 

- Regionalny Kongres Kultury

BWA uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji pierwszego Kongresu dotyczącego kultury w mieście i regionie.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Pani Zofii Czernow Poseł na Sejm RP. Tematy podjęte podczas dwudniowego Kongresu: „Związki ekonomii z kulturą” – Rafał Woś (Warszawa); „Status artysty i pracownika kultury. Fakty i mity” – Hanna Wróblewska (Warszawa); „Polityka kulturalna miast/regionów” – Artur Celiński (Warszawa); „Potencjał kulturowy regionu jeleniogórskiego” – Joanna Mielech (Jelenia Góra); „Zarządzanie pamięcią o artyście” – wykład dr Alicji Kędziory; „Modrzejewska – z rekomendacji Norwida” – wykład prof. dr hab. Emila Orzechowskiego; pokaz - 70 lat Teatru w 70 minut. Kongres zakończył spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa” Szymona Bogacza w reż. Julii Mark.


- pokazy konkursowe video-artów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „ZOOM – Zbliżenia”, skład jury konkursu video-art: Janina Hobgarska, Katarzyna Kozyra, Jan Stolin. Główną nagrodę w konkursie zdobyła Agnieszka Ewa Braun za film "Układ odniesienia. Dokumentacja jako dzieło”. Podczas konkursu odbył się pokaz specjalny video-art: "Recursion 1.618" oraz spotkanie z artystą Janem Stolinem (prowadzenie: Luiza Laskowska)

- Noc muzeów i kultury – pokazaliśmy najciekawsze propozycje filmów krótkometrażowych nagrodzonych podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „ZOOM – Zbliżenia”

 

- Odsłonięcie rzeźby Jana Supersona

  pt. WZLOT.

to druga (po ekspozycji "Jelonia" Ewy Jonas) realizacja w ramach projektu prezentacji czasowych, rzeźb dedykowanych miejscu przy BWA

Rzeźba pozostanie przy BWA do połowy 2017 r.

 

 

W 2015 roku w BWA miały również miejsce:

- spotkanie autorskie z Katarzyną Kozyrą
- spotkanie „Jelenia Góra – Katmandu. Po trzęsieniu ziemi

w Nepalu”
- Spotkania Związku Polskich Artystów Fotografików

 

bottom of page